Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg znaków '(', ')' i małych angielskich znaków. Twoim zadaniem jest usunięcie minimalnej liczby nawiasów ( '(' lub ')' w dowolnych pozycjach ), aby wynikowy ciąg nawiasów był…

Czytaj więcej

Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź…

Czytaj więcej

Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości

Opis problemu Stos maksymalnych częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Stos maksymalnych częstotliwości” prosi o zaprojektowanie stosu częstotliwości, w którym za każdym razem, gdy zdejmujemy element ze stosu, powinien on zwracać najczęściej występujący element w stosie. Zaimplementuj klasę FreqStack: FreqStack() tworzy pusty stos częstotliwości. void push(int val) popycha …

Czytaj więcej

Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode

Opis problemu Zaprojektuj stos z operacją przyrostową Rozwiązanie Leetcode – stwierdza, że ​​musimy zaprojektować stos, który efektywnie obsługuje poniższe operacje. Przypisz maksymalną pojemność stosu. Wykonaj operację pchania wydajnie, jeśli rozmiar stosu jest ściśle mniejszy niż maksymalna pojemność …

Czytaj więcej

Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu

Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. …

Czytaj więcej

Zbuduj tablicę za pomocą rozwiązania Leetcode do operacji stosu

Rozwiązanie problemu Zbuduj tablicę z operacjami na stosie Leetcode dostarcza nam sekwencję liczb całkowitych i liczbę całkowitą n. Problem polega na tym, że otrzymujemy ciąg liczb całkowitych od 1 do n. Następnie używamy stosu do utworzenia sekwencji liczb całkowitych, która jest nam podana…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode z folderem dziennika robota indeksującego

Stwierdzenie problemu W tym problemie śledzimy naszą pozycję w systemie folderów. Początkowo jesteśmy w folderze głównym lub głównym folderze tego systemu. Mamy tutaj zasadniczo 3 rodzaje poleceń. Polecenia mają postać ciągu, w którym każdy ciąg…

Czytaj więcej

Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy dwie listy, w których pierwsza lista jest podzbiorem drugiej listy. Dla każdego elementu pierwszej listy musimy znaleźć następny większy element z drugiej listy. Przykład nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Objaśnienie: dla pierwszego elementu listy1, czyli dla 4 tam…

Czytaj więcej

Przykład stosu Java

Co to jest klasa Java Stack? Implementacja klasy stosu Java jest oparta na strukturze danych stosu. Jest zgodne z koncepcją Last-In-First-Out (LIFO), co oznacza, że ​​element, który wstawiamy jako ostatni, zostanie usunięty jako pierwszy. Innymi słowy, możemy usuwać elementy tylko z góry…

Czytaj więcej

Translate »