K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin

Opis problemu K Najbliższych punktów do początku Rozwiązanie LeetCode – „K najbliższych punktów od początku” stwierdza, że ​​przy danej tablicy punktów współrzędne x i współrzędne y reprezentują współrzędne na płaszczyźnie XY. Musimy znaleźć k punktów najbliższych początku. Zauważ, że odległość między dwoma…

Czytaj więcej

Maksymalny zysk w rozwiązaniu Leetcode do planowania zadań

Opis problemu Maksymalny zysk w planowaniu pracy Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalny zysk w planowaniu pracy” stwierdza, że ​​otrzymujesz n miejsc pracy, w których każda praca zaczyna się od startTime[i] i kończy o endTime[i] i uzyskuje zysk z zysku[i ]. Musimy zwrócić maksymalny zysk, jaki możemy mieć takie…

Czytaj więcej

Największy numer rozwiązania Leetcode

Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić…

Czytaj więcej

Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie …

Czytaj więcej

Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode

Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych i liczb, posortuj tablicę w porządku rosnącym na podstawie częstotliwości wartości. Jeśli wiele wartości ma tę samą częstotliwość, posortuj je w porządku malejącym. Przykładowe liczby = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Wyjaśnienie: „3” ma częstotliwość 1, „1” ma częstotliwość…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy ciąg może zepsuć inne rozwiązanie kodu Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymaliśmy dwa ciągi s1 i s2 o tej samej wielkości. Sprawdź, czy jakaś permutacja łańcucha s1 może przerwać jakąś permutację łańcucha s2 lub odwrotnie. Innymi słowy, s2 może złamać s1 lub odwrotnie. Ciąg x może przerwać ciąg y (oba…

Czytaj więcej

Rozwiązanie zwiększające malejący kod kreskowy ciągu

Problem Zwiększanie Zmniejszanie Leetcode Ciągu stwierdza, że ​​jako dane wejściowe otrzymujemy ciąg. Musimy zmodyfikować dane wejściowe. Lub, jak głosi pytanie, musimy to uporządkować. Termin sortowanie tutaj niekoniecznie oznacza po prostu sortowanie znaków. Posortujemy ciąg w…

Czytaj więcej

Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane są dwie tablice i musimy znaleźć przecięcie tych dwóch tablic i zwrócić wynikową tablicę. Każdy element wyniku powinien pojawić się tyle razy, ile jest pokazany w obu tablicach. Wynik może być w dowolnej kolejności. Przykład…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode dla rang względnych

Problem Rozwiązanie Leetcode Rang Względnych wymaga zwrócenia wektora lub tablicy ciągów reprezentujących rangi względne. Otrzymujemy tablicę, która przedstawia wynik uzyskany przez sportowców. Następnie używamy podanej tablicy wyników do przypisania rang. Jest mała zmiana…

Czytaj więcej

Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego

W tym zadaniu mamy dwie tablice dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie elementy drugiej tablicy są różne i znajdują się w pierwszej tablicy. Jednak pierwsza tablica może zawierać zduplikowane elementy lub elementy, których nie ma w drugiej tablicy. Musimy posortować pierwszą tablicę…

Czytaj więcej

Translate »