Sekwencja Newmana-Conwaya

Opis problemu Problem „Sekwencja Newmana-Conwaya” stwierdza, że ​​otrzymujesz wejściową liczbę całkowitą „n”. Następnie musisz wydrukować pierwszy n-ty element sekwencji Newmana-Conwaya. Przykład n = 6 4 n = 10 6 Wyjaśnienie Ponieważ elementy wyjściowe reprezentują szósty i dziesiąty element Newmana-Conwaya…

Czytaj więcej

Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa

Stwierdzenie problemu Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa (liczba pierwsza NSW) to nic innego jak liczba pierwsza, którą można przedstawić w określonej postaci, biorąc pod uwagę następujący wzór: Musimy więc znaleźć n-tą liczbę pierwszą NSW. Przykład n = 3 7 Wyjaśnienie S0 = 1, S1 = 1, S2 = 2 * S1 + S0…

Czytaj więcej

Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych

Opis problemu Problem „Wydrukuj ciąg Fibonacciego przy użyciu 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów…

Czytaj więcej

Numery Fibonacciego

Liczby Fibonacciego to liczby, które tworzą szereg zwany szeregiem Fibonacciego i są reprezentowane jako Fn. Pierwsze dwie liczby Fibonacciego to odpowiednio 0 i 1, tj. F0 = 0 i F1 = 1. Począwszy od trzeciej liczby Fibonacciego, każda liczba Fibonacciego jest sumą jej dwóch poprzednich liczb w…

Czytaj więcej

Translate »