Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Połącz k posortowanych list Rozwiązanie LeetCode – „Połącz k posortowanych list” stwierdza, że ​​podana jest tablica k połączonych list, gdzie każda połączona lista ma swoje wartości posortowane w kolejności rosnącej. Musimy połączyć wszystkie połączone listy w jedną połączoną listę i zwrócić ...

Czytaj więcej

Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład, dla arr = [2,3,4], mediana …

Czytaj więcej

Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę…

Czytaj więcej

Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie

Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana w tablicy nums1. …

Czytaj więcej

Liczba wysp Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa otoczona jest wodą i jest…

Czytaj więcej

Suma liczb parzystych po zapytaniach

Instrukcja problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i tablicę zapytań tablicowych. Dla i-tego zapytania będziemy mieć dwa parametry, indeks i wartość. Po każdym zapytaniu dodajemy wartość val do tablicy [indeks]. Musimy znaleźć sumę wszystkich parzystych liczb całkowitych w tablicy po…

Czytaj więcej

Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy…

Czytaj więcej

Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy

W zadaniu „Maksymalna długość powtarzanej podtablicy” podaliśmy dwie tablice Tablica 1 i Tablica 2, twoim zadaniem jest znalezienie maksymalnej długości podtablicy, która pojawia się w obu tablicach. Przykładowe dane wejściowe: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ maksymalna długość podtablicy to 3 i…

Czytaj więcej

Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami

Problem „Minimalna liczba wstawień w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków zawierający wszystkie małe litery. Opis problemu prosi o ustalenie minimalnego wstawienia znaku do łańcucha, który może stać się palindromem. Pozycje znaków mogą być…

Czytaj więcej

Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0

Problem „Znajdź liczbę par w tablicy tak, że ich XOR wynosi 0”, który zakłada, że ​​podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie liczby par obecnych w tablicy, która ma parę Ai XOR Aj = 0. Uwaga:…

Czytaj więcej

Translate »