Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych

Opis problemu Problem „Wydrukuj ciąg Fibonacciego przy użyciu 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów…

Czytaj więcej

Translate »