Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem

Stwierdzenie problemu: maksymalna liczba wystąpień podłańcucha — rozwiązanie Leetcode — podając ciąg s, zwróć maksymalną liczbę wystąpień dowolnego podłańcucha zgodnie z następującymi regułami: Liczba unikalnych znaków w podciągu musi być mniejsza lub równa maxLetters. Rozmiar podciągu musi mieścić się w zakresie od minSize do maxSize włącznie. Przykład …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode

W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można zamienić na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani…

Czytaj więcej

Technika rozkładu Sqrt (lub Square Root)

Otrzymujesz zapytanie dotyczące zakresu tablicy liczb całkowitych. Zostaniesz poproszony o określenie sumy wszystkich liczb, które znajdą się w zakresie danego zapytania. Podane zapytanie jest dwojakiego rodzaju, to znaczy - Aktualizacja: (indeks, wartość) jest podawane jako zapytanie, gdzie potrzebujesz…

Czytaj więcej

Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy

W zadaniu „Maksymalna długość powtarzanej podtablicy” podaliśmy dwie tablice Tablica 1 i Tablica 2, twoim zadaniem jest znalezienie maksymalnej długości podtablicy, która pojawia się w obu tablicach. Przykładowe dane wejściowe: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ maksymalna długość podtablicy to 3 i…

Czytaj więcej

Różnica między najwyższymi i najmniejszymi częstotliwościami w tablicy

Problem „Różnica między najwyższymi i najmniejszymi częstotliwościami w tablicy” zakłada, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie zawiera prośbę o ustalenie maksymalnej różnicy między najwyższą częstotliwością a najniższą częstotliwością dwóch różnych liczb w tablicy. Przykład arr [] = {1, 2, 3,…

Czytaj więcej

Średnia zakresu w tablicy

Opis problemu Problem „Średnia zakresu w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres po lewej i prawej stronie. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie średniej wartości minimalnej wszystkich liczb całkowitych, które wchodzą w…

Czytaj więcej

Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y

Stwierdzenie problemu Załóżmy, że otrzymujesz ciąg binarny oraz dwie liczby x i y. Ciąg składa się tylko z zer i jedynek. Problem „Zmień układ łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y” wymaga zmiany kolejności ciągu w taki sposób, aby 0 wystąpiło x razy ⇒ 1 pojawia się…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu były większe

Instrukcja problemu Podałeś tablicę liczb całkowitych. Problem „Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu większe” wymaga zmiany układu tablicy w taki sposób, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze niż nieparzyste elementy indeksu w…

Czytaj więcej

Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x

Instrukcja problemu „Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa podanej wartości x” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie posortowane tablice liczb całkowitych i wartość całkowitą zwaną sumą. Opis problemu prosi o ustalenie całkowitej liczby par, która sumuje się do…

Czytaj więcej

Translate »