Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte…

Czytaj więcej

Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę…

Czytaj więcej

Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode

Opis problemu Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K Rozwiązanie LeetCode – „Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź najmniejszą liczbę unikalnych liczb całkowitych po usunięciu dokładnie k elementów. Przykład: Wejście: arr = [5,5,4], k = 1 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: Ponieważ k …

Czytaj więcej

Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy

Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1,…

Czytaj więcej

Translate »