Dekodowanie rozwiązania Letcode String

Opis problemu Decode String Rozwiązanie LeetCode – „Decode String” prosi o przekonwertowanie zakodowanego ciągu na ciąg zdekodowany. Reguła kodowania to k[encoded_string], gdzie zakodowany_string wewnątrz nawiasów kwadratowych jest powtarzany dokładnie k razy, gdzie k jest dodatnią liczbą całkowitą. Przykład: Wejście: s = ”3[a]2[bc]” Wyjście: „aaabcbc” …

Czytaj więcej

Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie LeetCode – „Różne sposoby dodawania nawiasów” podaje wyrażenie składające się z liczb i operatorów. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki z obliczenia wszystkich możliwych sposobów grupowania liczb i operatorów. Zwróć odpowiedź w dowolnej kolejności. …

Czytaj więcej

Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode

Problem Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo wyszukiwania binarnego. I musisz znaleźć minimalną różnicę w całym BST. Musisz więc znaleźć minimalną bezwzględną różnicę między dowolnymi dwoma węzłami w BST. BST…

Czytaj więcej

Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu W zadaniu podane jest drzewo binarne i musimy znaleźć maksymalną głębokość tego drzewa. Maksymalna głębokość drzewa binarnego to liczba węzłów wzdłuż najdłuższej ścieżki od węzła głównego do najdalszego węzła liścia. Przykład 3 /…

Czytaj więcej

Kombinacje literowe numeru telefonu

W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Numer jest przypisany…

Czytaj więcej

Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic

Problem „Generuj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic” zakłada, że ​​masz dwie posortowane tablice. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych posortowanych tablic, tak że liczba powinna być ułożona naprzemiennie z dwóch podanych różnych tablic. Przykład ArrA []…

Czytaj więcej

Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Problem „Tasuj 2n liczb całkowitych jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji” wymaga przetasowania wszystkich liczb w tablicy w taki sposób, aby liczby takie jak (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) zostaną przetasowane jak x0, y0,…

Czytaj więcej

Zrównoważone drzewo binarne

W problemie zrównoważonego drzewa binarnego podaliśmy korzeń drzewa binarnego. Musimy ustalić, czy jest to równowaga wysokości. Przykłady Wejście Wyjście true Wejście Wyjście: false Zrównoważone drzewo binarne Każdy węzeł w zrównoważonym drzewie binarnym ma różnicę 1 lub mniejszą…

Czytaj więcej

Translate »