Technika rozkładu Sqrt (lub Square Root)

Otrzymujesz zapytanie dotyczące zakresu tablicy liczb całkowitych. Zostaniesz poproszony o określenie sumy wszystkich liczb, które znajdą się w zakresie danego zapytania. Podane zapytanie jest dwojakiego rodzaju, to znaczy - Aktualizacja: (indeks, wartość) jest podawane jako zapytanie, gdzie potrzebujesz…

Czytaj więcej

Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy

Problem „Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i podano liczbę zapytań „q”. Podana jest również jedna liczba całkowita „d”. Każde zapytanie zawiera dwie liczby całkowite, wartość początkową i końcową. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie…

Czytaj więcej

Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, q zapytań i zakres po lewej i po prawej stronie. „Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie” mówi, aby znaleźć całkowitą liczbę liczb całkowitych w taki sposób, że pozostawiło <= i <w prawo, czyli Ai = Aj + 1. …

Czytaj więcej

Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1)

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr []…

Czytaj więcej

Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M.

Otrzymujesz tablicę binarną, która składa się początkowo z 0 i Q zapytań. Instrukcja problemu prosi o przełączenie wartości (zamiana zera na jedynki i jedynki na zera). Po wykonaniu zapytań Q wydrukuj wynikową tablicę. Przykład arr [] = {0, 1, 1, 0, 0} Toggle (0)…

Czytaj więcej

Zapytania o zakres LCM

Opis problemu Problem „Range LCM Queries” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera (lewy, prawy) jako zakres. Zadanie polega na znalezieniu LCM (lewy, prawy), czyli LCM całej liczby mieszczącej się w zakresie…

Czytaj więcej

Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu

Stwierdzenie problemu Problem „Zapytania na XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zapytanie q, każde zapytanie składa się z zakresu. Opis problemu prosi o znalezienie XOR największego nieparzystego dzielnika w podanym zakresie…

Czytaj więcej

Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie

Opis problemu Problem „Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie” mówi, że masz tablicę liczb całkowitych oraz dwie liczby x i y. Zadanie prosi o znalezienie liczby liczb znajdujących się w tablicy, która leży między podanymi x i y. …

Czytaj więcej

Translate »