Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości

Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i określoną liczbę zwaną „sumą”. Opis problemu prosi o znalezienie trójki, która składa się na podaną liczbę „suma”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 Dane wyjściowe: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Wyjaśnienie: Triplet, który jest równy podanemu…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy

Problem „Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy” mówi, że otrzymujesz dwie tablice arra1 [] i tablica2 []. Podane tablice są nieposortowane. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy tablica2 [] jest podzbiorem tablicy tablica1 []. Przykład arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] to…

Czytaj więcej

Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy

Załóżmy, że podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Liczba par indeksów o równych elementach w tablicy” wymaga znalezienia liczby par indeksów (i, j) w taki sposób, że arr [i] = arr [j] i i nie jest równe j . Przykład arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pary objaśnień…

Czytaj więcej

Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP

Problem „Wydrukuj wszystkie triole w posortowanej tablicy tworzącej AP” mówi, że otrzymaliśmy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Zadanie polega na znalezieniu wszystkich możliwych trójek, które mogą tworzyć progresję arytmetyczną. Przykład arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

Czytaj więcej

Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0

Problem „Znajdź liczbę par w tablicy tak, że ich XOR wynosi 0”, który zakłada, że ​​podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie liczby par obecnych w tablicy, która ma parę Ai XOR Aj = 0. Uwaga:…

Czytaj więcej

k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji

Problem „k-ten brakujący element w kolejności rosnącej, którego nie ma w danej sekwencji” mówi, że otrzymujesz dwie tablice. Jedna z nich jest ułożona w porządku rosnącym, a druga normalna tablica nieposortowana o numerze k. Znajdź k-ty brakujący element, którego nie ma w normalnym…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę

Instrukcja problemu Otrzymujesz dwie tablice liczb całkowitych arr1 [] i arr2 []. Problem „Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę” wymaga sortowania pierwszej tablicy według drugiej tablicy, tak aby liczby w pierwszej tablicy były względnie posortowane ze wszystkich…

Czytaj więcej

Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym

Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to…

Czytaj więcej

Translate »