Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności

Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej…

Czytaj więcej

Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym

Opis problemu Problem wymaga znalezienia „Następcy w kolejności węzła w drzewie binarnym”. Następca w kolejności węzła to węzeł w drzewie binarnym, który występuje po danym węźle w przechodzeniu w kolejności w danym drzewie binarnym. Przykład Inorder następcą liczby 6 jest 4…

Czytaj więcej

Podtablica z sumą 0

Problem „Znajdź, czy istnieje podtablica z sumą 0” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą również ujemne liczby całkowite. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy jakakolwiek podtablica o rozmiarze co najmniej 1 powinna mieć sumę równą 1. Przykład arr [] = {2,1, -3,4,5}…

Czytaj więcej

Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, Twoim zadaniem jest wydrukowanie wszystkich możliwych tablic podrzędnych z sumą równą 0. Musimy więc wypisać wszystkie tablice podrzędne z sumą 0. Przykład arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Znaleziono tablicę podrzędną z indeksu 0…

Czytaj więcej

Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = indeks „[ABC [23]] [89]” = 0 8 s = indeks „[C- [D]]” = 3 5 s…

Czytaj więcej

Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy

Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego

Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I korzystając z przechodzenia poziomu drzewa. Musimy skutecznie sprawdzić, czy kolejność poziomów…

Czytaj więcej

Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL

Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy drzewo binarne i musimy je przekształcić w drzewo wyszukiwania binarnego. Problem „Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL” wymaga wykonania konwersji przy użyciu zestawu STL. Omówiliśmy już konwersję drzewa binarnego na BST, ale…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby pozycja parzysta była większa niż nieparzysta

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Przestaw tablicę tak, że parzyste pozycje są większe niż nieparzyste” prosi o przestawienie tablicy w taki sposób, aby elementy w pozycji parzystej w tablicy były większe niż element tuż przed nią. Arr [i-1] <= Arr [i], jeśli pozycja „i”…

Czytaj więcej

Translate »