Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wstaw węzeł na posortowaną listę połączonych” podaliśmy listę połączoną. Wstaw nowy węzeł na posortowanej połączonej liście w sposób posortowany. Po wstawieniu węzła na posortowaną połączoną listę, ostateczna połączona lista powinna być posortowaną połączoną listą. …

Czytaj więcej

Znajdź węzeł N-ty

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź n-ty węzeł” podaliśmy połączoną listę, aby znaleźć n-ty węzeł. Program powinien wypisać wartość danych w n-tym węźle. N to wejściowy indeks liczby całkowitej. Przykład 3 1 2 3 4 5 6 3 Podejście Biorąc pod uwagę połączoną listę…

Czytaj więcej

Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth od końca”, podaliśmy połączoną listę. Zamień k-ty węzeł od początku_ na k-ty węzeł od końca. Nie powinniśmy zamieniać wartości, powinniśmy zamienić wskaźniki. Przykład 2 1 2 3 4 5 6 1…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że…

Czytaj więcej

Translate »