Saper Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Saper LeetCode Rozwiązanie – Zagrajmy w grę Saper (Wikipedia, gra online)! Dostajesz tablicę macierzy znaków mxn reprezentującą planszę gry, gdzie: „M” oznacza nieodkrytą minę, „E” oznacza nieodkryte puste pole, „B” oznacza odsłonięte puste pole, które nie ma sąsiadujących min (tj. powyżej, poniżej , lewy, prawy i wszystkie …

Czytaj więcej

Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Combination Sum Leetcode

Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego…

Czytaj więcej

Dostępne przechwyty dla rozwiązania Rook Leetcode

Sformułowanie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwuwymiarową macierz, która przedstawia szachownicę z białą wieżą i kilkoma innymi figurami na niej. Wieża Białych jest reprezentowana przez literę „R”. Gońcy białych są reprezentowani przez „B”, a pionki czarnych jako „p”. Problem gwarantuje, że…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode

Problem Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode wymaga od nas pomnożenia dwóch ciągów, które są nam podawane jako dane wejściowe. Jesteśmy zobowiązani do wydrukowania lub zwrócenia tego wyniku mnożenia do funkcji wywołującej. Więc, aby ująć to bardziej formalnie, mając dwa ciągi, znajdź iloczyn podanych ciągów. …

Czytaj więcej

Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy

Załóżmy, że podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Liczba par indeksów o równych elementach w tablicy” wymaga znalezienia liczby par indeksów (i, j) w taki sposób, że arr [i] = arr [j] i i nie jest równe j . Przykład arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pary objaśnień…

Czytaj więcej

Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode

Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz …

Czytaj więcej

Minimalne operacje konwersji X na Y

Opis problemu Problem „Minimalne operacje konwersji X na Y” mówi, że masz dwie liczby X i Y, konieczne jest przekonwertowanie X na Y za pomocą następujących operacji: Numer początkowy to X. Następujące operacje można wykonać na X i na liczby, które są generowane…

Czytaj więcej

Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Tablicę tę należy traktować jako tablicę kołową. Ostatnia wartość tablicy zostanie połączona z pierwszą tablicą, an ⇒ a1. Zadanie „Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej” wymaga znalezienia maksymalnej…

Czytaj więcej

Translate »