Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład…

Czytaj więcej

Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy

Problem „Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i podano liczbę zapytań „q”. Podana jest również jedna liczba całkowita „d”. Każde zapytanie zawiera dwie liczby całkowite, wartość początkową i końcową. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie…

Czytaj więcej

Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów

Opis problemu Problem „Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów” mówi, że masz tablicę i liczbę całkowitą m. Każdy element tablicy wskazuje identyfikator elementu. Opis problemu zawiera prośbę o usunięcie m elementów w taki sposób, aby było minimum…

Czytaj więcej

Maksymalna transformacja wagi danego ciągu

Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Spośród wszystkich możliwych…

Czytaj więcej

Problem z zawijaniem słów

Stwierdzenie problemu Problem zawijania słów stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sekwencję słów jako dane wejściowe, musimy znaleźć liczbę słów, które można zmieścić w pojedynczym wierszu na raz. Aby to zrobić, wstawiliśmy przerwy w podanej kolejności, tak aby wydrukowany dokument…

Czytaj więcej

Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1

Stwierdzenie problemu Dostajemy plecak, który może pomieścić pewną wagę, musimy wybrać niektóre przedmioty z podanych przedmiotów o określonej wartości. Przedmioty należy tak dobierać, aby wartość plecaka (łączna wartość podniesionych przedmiotów) była jak największa. …

Czytaj więcej

Największa suma ciągła podtablica

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4,…

Czytaj więcej

Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu

W parach zliczających, których produkty występują w problemie z tablicą, daliśmy tablicę, policz wszystkie różne pary, których wartość iloczynu jest obecna w tablicy. Przykładowe dane wejściowe A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Dane wyjściowe Liczba różnych par, których iloczyn istnieje w tablicy to: 2 Pary to: (2,…

Czytaj więcej

Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne

W porównaniu ciągów zawierających symbole wieloznaczne, podaliśmy dwa ciągi, drugi ciąg zawiera małe alfabety, a pierwszy zawiera małe litery i niektóre wzorce symboli wieloznacznych. Wzorce symboli wieloznacznych to:?: Możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym małym alfabetem. *: możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym ciągiem znaków. Pusty …

Czytaj więcej

Translate »