Prawidłowe anagramy

W zadaniu „Prawidłowe anagramy” podaliśmy dwa łańcuchy str1 i str2. Dowiedz się, że oba struny są anagramami, czy nie. Jeśli są to anagramy, zwróć true, w przeciwnym razie zwróć false. Przykładowe dane wejściowe: str1 = „abcbac” str2 = „aabbcc” Dane wyjściowe: true Wyjaśnienie: Ponieważ str2 można utworzyć przez zmianę układu…

Czytaj więcej

Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź sumę wszystkich unikalnych sum podtablicowych dla danej tablicy” wymaga znalezienia sumy wszystkich unikalnych tablic podrzędnych (suma pod-tablic jest sumą elementów każdej podtablicy). Przez unikalną sumę podtablicy mamy na myśli, że żadna podtablica…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy

Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”

Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”jest równe„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu zawiera prośbę o zmianę układu tablicy w…

Czytaj więcej

Znajdź jedyny powtarzalny element od 1 do N-1

Znajdując jedyny powtarzalny element między 1 a N-1 problemem, podaliśmy tablicę losowych liczb całkowitych z zakresu od 1 do n-1. Powtarza się jedna liczba. Twoim zadaniem jest znaleźć ten numer. Przykładowe wejście [2,3,4,5,2,1] Wyjście 2 Wyjaśnienie 2 to…

Czytaj więcej

Kolejność zwiększania maksymalnej sumy

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją…

Czytaj więcej

Translate »