Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode

Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie wolno nam wracać…

Czytaj więcej

Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny…

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym problemie otrzymujemy listę ciągów znaków. Musimy znaleźć znaki, które są wspólne dla wszystkich ciągów. Jeśli znak jest obecny we wszystkich ciągach wielokrotnie, to musimy wyprowadzić ten znak wiele razy. Załóżmy, że mamy tablicę…

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę łańcuchów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode z wierszem klawiatury

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy znaleźć, które łańcuchy w danej tablicy należą do dowolnego wiersza na klawiaturze QWERTY, jak pokazano poniżej: Zakładamy, że tablica zawiera ciągi angielskich liter. Przykład String_Array = {„Anand”, „Soni”…

Czytaj więcej

Rozwiązanie dotyczące maksymalnej liczby balonów z kodem kreskowym

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy ciąg znaków zawierający małe litery angielskie. Musimy dowiedzieć się, ile wystąpień słowa „balon” możemy wykonać, używając znaków z podanego ciągu. Przykład Ciąg = „banooll” 1 Wyjaśnienie: String = baqwweeeertylln 0 Wyjaśnienie: Jako…

Czytaj więcej

Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów

Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. …

Czytaj więcej

Zawiera rozwiązanie Duplicate II Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i musimy sprawdzić, czy istnieje zduplikowany element, który znajduje się w odległości co najmniej k od siebie. tj. różnica między indeksami tych dwóch elementów powinna być mniejsza niż…

Czytaj więcej

Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez postacie Rozwiązanie Leetcode

Sformułowanie problemu W zadaniu „Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez znaki” otrzymujemy tablicę ciągów składającą się z małych liter angielskich alfabetów (słów) i ciągu znaków, który składa się z zestawu znaków (znaków). Naszym zadaniem jest sprawdzenie każdego ciągu w tablicy…

Czytaj więcej

Translate »