Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode

Problem Stwierdzenie Zakres Suma Zapytanie 2D – Niezmienny Leetcode Rozwiązanie – Mając macierz 2D, obsłuż wiele zapytań następującego typu: Oblicz sumę elementów macierzy wewnątrz prostokąta zdefiniowanego przez jego lewy górny róg (wiersz1, kol.1) i prawy dolny narożnik (wiersz2, kol2). Zaimplementuj klasę NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicjuje obiekt liczbą całkowitą …

Czytaj więcej

Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode – „Pokoje konferencyjne II” stwierdzają, że otrzymujesz tablicę przedziałów czasowych spotkań „interwałów”, gdzie „interwały[i] = [ początek[i], koniec[i]]”, zwracają wymagana minimalna liczba sal konferencyjnych. Przykład: interwały = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Wyjaśnienie: Spotkanie jedno można zrobić…

Czytaj więcej

Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Suma podtablicy równa się K Rozwiązanie LeetCode – „Suma podtablicy równa się K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych „liczby” i liczbę całkowitą „k”, zwróć całkowitą liczbę ciągłych podtablic, których suma jest równa „k”. Przykład: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Wyjaśnienie: Istnieje …

Czytaj więcej

Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = „babad” „bab” Wyjaśnienie: Wszystkie …

Czytaj więcej

Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode

Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] to cena danego towaru w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając…

Czytaj więcej

Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode

Stwierdzenie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], …

Czytaj więcej

Liczba wysp Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa otoczona jest wodą i jest…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważnym rozwiązaniem Leetcode

Problem Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważne Leetcode Rozwiązanie dostarcza nam dwie tablice ciągów. Następnie mamy sprawdzić, czy te dwie tablice łańcuchowe są równoważne. Równoważność tutaj odnosi się do faktu, że jeśli ciągi w tablicach są łączone. Następnie po połączeniu oba…

Czytaj więcej

Sprawdź formację tablicy poprzez rozwiązanie Leetcode konkatenacji

Problem Check Array Formation Through Concatenation Leetcode Rozwiązanie dostarczyło nam tablicę tablic. Wraz z tym otrzymujemy również sekwencję. Następnie mówi się nam, abyśmy znaleźli, czy możemy w jakiś sposób skonstruować daną sekwencję za pomocą tablicy tablic. Tablice możemy ułożyć w dowolnym…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w rozwiązaniu kodu Leetcode w zdaniu

Problem Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w zdaniu Rozwiązanie Leetcode poprosiło nas o znalezienie indeksu słowa, które zaczyna się od danego wyszukiwanego słowa. Tak więc otrzymujemy zdanie, które ma kilka ciągów oddzielonych spacją i inny ciąg…

Czytaj więcej

Translate »