Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0

Problem „Znajdź liczbę par w tablicy tak, że ich XOR wynosi 0”, który zakłada, że ​​podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie liczby par obecnych w tablicy, która ma parę Ai XOR Aj = 0. Uwaga:…

Czytaj więcej

Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3

Problem „Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu za pomocą kroku 1, 2 lub 3” mówi, że stoisz na ziemi. Musisz teraz dotrzeć do końca klatki schodowej. Więc ile jest sposobów, aby dotrzeć do końca, jeśli możesz przeskoczyć tylko 1, 2,…

Czytaj więcej

Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne

Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których „b” jest równe „c”, a „a” jest…

Czytaj więcej

Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne)

Problem „Znajdź podtablicę z podaną sumą (uchwyty liczb ujemnych)” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, zawierającą również ujemne liczby całkowite oraz liczbę zwaną „sumą”. Instrukcja problemu prosi o wydrukowanie podtablicy, która sumuje się do podanej liczby zwanej „sumą”. Jeśli więcej niż jedna podtablica…

Czytaj więcej

Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy

Problem „Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i podano liczbę zapytań „q”. Podana jest również jedna liczba całkowita „d”. Każde zapytanie zawiera dwie liczby całkowite, wartość początkową i końcową. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie…

Czytaj więcej

Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji

Opis problemu Problem „Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i zakres. Zadanie prosi o znalezienie sumy wszystkich elementów w podanym zakresie. Przykład arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Zapytanie: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Czytaj więcej

Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu

Stwierdzenie problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych oraz zakres lowValue i highValue. Problem „Trójstronne partycjonowanie tablicy wokół określonego zakresu” wymaga podzielenia tablicy w taki sposób, aby tablica została podzielona na trzy części. Podziały tablic będą następujące: Elementy…

Czytaj więcej

Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami

Stwierdzenie problemu Podałeś tablicę i dwie liczby zwane x i y. Zadanie „Znajdź minimalną odległość między dwoma liczbami” polega na znalezieniu minimalnej możliwej odległości między nimi. Podana tablica może mieć wspólne elementy. Możesz założyć, że x i y są różne. …

Czytaj więcej

Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x

Stwierdzenie problemu Problem „Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa podanej wartości x” oznacza, że ​​otrzymujesz cztery tablice liczb całkowitych i wartość o nazwie x. Opis problemu zawiera prośbę o ustalenie, ile czworaczków można uformować z jakiej sumy elementów…

Czytaj więcej

Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią

Instrukcja problemu Podałeś tablicę liczb całkowitych i liczbę k. Zadanie prosi o znalezienie podtablicy z najmniejszą średnią, co oznacza znalezienie podtablicy k elementów, która ma minimalną średnią. Przykład arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Pod-tablica z [0, 2] ma minimalną średnią. Wyjaśnienie:…

Czytaj więcej

Translate »