Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie

Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Policz liczby pierwsze w zakresach

Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie liczb pierwszych w zakresach” stwierdza, że ​​otrzymujesz zakres [lewy, prawy], gdzie 0 <= lewo <= prawo <= 10000. Opis problemu prosi o określenie całkowitej liczby liczb pierwszych w zakresie. Zakładając, że pojawi się duża liczba zapytań. Przykład po lewej: 4 po prawej: 10 2…

Czytaj więcej

Nienakładająca się suma dwóch zestawów

Opis problemu Problem „Nienakładająca się suma dwóch zbiorów” stwierdza, że ​​jako wartości wejściowe podano dwie tablice, takie jak arrA [] i arrB [] o tym samym rozmiarze n. Ponadto obie tablice mają odrębne elementy indywidualnie i kilka wspólnych elementów. Twoim zadaniem jest znaleźć całkowitą sumę…

Czytaj więcej

Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni

Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość…

Czytaj więcej

Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy

Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”

Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”jest równe„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu zawiera prośbę o zmianę układu tablicy w…

Czytaj więcej

Translate »