Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważnym rozwiązaniem Leetcode

Problem Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważne Leetcode Rozwiązanie dostarcza nam dwie tablice ciągów. Następnie mamy sprawdzić, czy te dwie tablice łańcuchowe są równoważne. Równoważność tutaj odnosi się do faktu, że jeśli ciągi w tablicach są łączone. Następnie po połączeniu oba…

Czytaj więcej

Sprawdź formację tablicy poprzez rozwiązanie Leetcode konkatenacji

Problem Check Array Formation Through Concatenation Leetcode Rozwiązanie dostarczyło nam tablicę tablic. Wraz z tym otrzymujemy również sekwencję. Następnie mówi się nam, abyśmy znaleźli, czy możemy w jakiś sposób skonstruować daną sekwencję za pomocą tablicy tablic. Tablice możemy ułożyć w dowolnym…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w rozwiązaniu kodu Leetcode w zdaniu

Problem Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w zdaniu Rozwiązanie Leetcode poprosiło nas o znalezienie indeksu słowa, które zaczyna się od danego wyszukiwanego słowa. Tak więc otrzymujemy zdanie, które ma kilka ciągów oddzielonych spacją i inny ciąg…

Czytaj więcej

Spraw, aby dwie tablice były równe, odwracając tablice podrzędne Rozwiązanie Leetcode

Problem Wyrównaj dwie tablice poprzez odwrócenie tablic podrzędnych Rozwiązanie Leetcode dostarcza nam dwie tablice. Jedna z nich to tablica docelowa, a druga to tablica wejściowa. Używając tablicy wejściowej, musimy stworzyć tablicę docelową. Możemy odwrócić dowolną podtablicę w…

Czytaj więcej

Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode

Problem Shuffle the Array Leetcode Solution dostarcza nam tablicę o długości 2n. Tutaj 2n oznacza, że ​​długość tablicy jest parzysta. Następnie mamy przetasować tablicę. Tutaj tasowanie nie oznacza, że ​​musimy losowo przetasować tablicę, ale określony sposób jest…

Czytaj więcej

Ceny końcowe ze specjalną zniżką w rozwiązaniu Leetcode w sklepie

Problem Ceny końcowe ze specjalną zniżką w rozwiązaniu Leetcode w sklepie mówi, że otrzymujesz szereg cen. Istnieje specjalny warunek, który mówi, że otrzymujesz specjalną zniżkę na każdy z produktów. Otrzymujesz rabat w wysokości równowartości…

Czytaj więcej

3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Czytaj więcej

Uzyskaj maksimum w generowanym rozwiązaniu Leetcode dla macierzy

Problem Get Maximum in Generated Array Leetcode Solution dostarczył nam pojedynczą liczbę całkowitą. Mając podaną pojedynczą liczbę całkowitą, musimy znaleźć maksymalną liczbę całkowitą w wygenerowanej tablicy. Generowanie tablicy ma pewne zasady. Przy narzuconych ograniczeniach musimy znaleźć maksymalną liczbę całkowitą, która mogłaby…

Czytaj więcej

Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału

Problem Wstawianie przedziału czasu Leetcode Solution dostarcza nam listę niektórych przedziałów i jeden oddzielny przedział. Następnie mamy wstawić ten nowy przedział do listy przedziałów. Tak więc nowy przedział może przecinać się z przedziałami, które są już na liście, lub może…

Czytaj więcej

Translate »