Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego

Opis problemu Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – „Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego” podaje korzeń drzewa binarnego i dwa węzły drzewa. Musimy znaleźć najniższego wspólnego przodka tych dwóch węzłów. Najniższy wspólny…

Czytaj więcej

Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w…

Czytaj więcej

Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy

W zadaniu „Maksymalna długość powtarzanej podtablicy” podaliśmy dwie tablice Tablica 1 i Tablica 2, twoim zadaniem jest znalezienie maksymalnej długości podtablicy, która pojawia się w obu tablicach. Przykładowe dane wejściowe: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ maksymalna długość podtablicy to 3 i…

Czytaj więcej

Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami

Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w…

Czytaj więcej

Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic

Problem „Generuj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic” zakłada, że ​​masz dwie posortowane tablice. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych posortowanych tablic, tak że liczba powinna być ułożona naprzemiennie z dwóch podanych różnych tablic. Przykład ArrA []…

Czytaj więcej

Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode

Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz …

Czytaj więcej

Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Tablicę tę należy traktować jako tablicę kołową. Ostatnia wartość tablicy zostanie połączona z pierwszą tablicą, an ⇒ a1. Zadanie „Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej” wymaga znalezienia maksymalnej…

Czytaj więcej

BFS dla Disconnected Graph

Opis problemu Problem „BFS for Disconnected Graph” stwierdza, że ​​otrzymałeś odłączony ukierunkowany wykres, wydrukuj przejście wykresu przez BFS. Przykład Przejście przez BFS z powyższego wykresu daje: 0 1 2 5 3 4 6 Podejście - najpierw szerokość Wyszukiwanie (BFS) przemierzanie dla rozłączonego skierowanego wykresu…

Czytaj więcej

Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer

Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie podtablice z równą liczbą jedynek i zer” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę składającą się tylko z zer i jedynek. Instrukcja problemu prosi o znalezienie liczby pod-tablic składających się z liczby równych 1 i 0. Przykład arr [] = {0, 1, 0,…

Czytaj więcej

Translate »