Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa…

Czytaj więcej

Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie …

Czytaj więcej

Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same

Załóżmy, że mamy na wejściu tablicę z liczbą elementów „x”. Podaliśmy problem polegający na tym, że musimy znaleźć operacje usuwania, które powinny być minimum wymaganym do utworzenia równej tablicy, tj. Tablica będzie składać się z równych elementów. Przykładowe dane wejściowe: [1, 1,…

Czytaj więcej

Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy

Załóżmy, że otrzymujesz tablicę z kilkoma powtórzonymi liczbami. Musimy znaleźć maksymalną odległość między dwoma takimi samymi wystąpieniami liczby o różnym indeksie, znajdującej się w tablicy. Przykładowe dane wejściowe: tablica = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ elementy w tablicy [1]…

Czytaj więcej

Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia

Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

Czytaj więcej

Suma i przecięcie dwóch połączonych list

Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie wymaga ustalenia maksymalnej różnicy między częstotliwościami dowolnych dwóch różnych elementów danej tablicy, ale element o większej częstotliwości powinien mieć większą wartość niż druga liczba całkowita. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

Czytaj więcej

Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności

Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej…

Czytaj więcej

Translate »