Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode

Stwierdzenie problemu : Konkatenacja tablicy LeetCode Rozwiązanie – mając tablicę liczb całkowitych num o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [1,2,1] Dane wyjściowe: [1,2,1,1,2,1] Wyjaśnienie: Tablica …

Czytaj więcej

Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy

Problem „Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy” mówi, że otrzymujesz dwie tablice arra1 [] i tablica2 []. Podane tablice są nieposortowane. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy tablica2 [] jest podzbiorem tablicy tablica1 []. Przykład arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] to…

Czytaj więcej

Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3

Problem „Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu za pomocą kroku 1, 2 lub 3” mówi, że stoisz na ziemi. Musisz teraz dotrzeć do końca klatki schodowej. Więc ile jest sposobów, aby dotrzeć do końca, jeśli możesz przeskoczyć tylko 1, 2,…

Czytaj więcej

Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne)

Problem „Znajdź podtablicę z podaną sumą (uchwyty liczb ujemnych)” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, zawierającą również ujemne liczby całkowite oraz liczbę zwaną „sumą”. Instrukcja problemu prosi o wydrukowanie podtablicy, która sumuje się do podanej liczby zwanej „sumą”. Jeśli więcej niż jedna podtablica…

Czytaj więcej

Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne

Problem „Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne” mówi, że otrzymujesz dwa drzewa binarne. dowiedzieć się, czy są identyczne, czy nie? Tutaj identyczne drzewo oznacza, że ​​oba drzewa binarne mają tę samą wartość węzła z tym samym układem węzłów. Przykład Oba drzewa…

Czytaj więcej

Policz ciągi binarne o parzystej długości z taką samą sumą bitów pierwszej i drugiej połowy

Problem „Zliczanie ciągów binarnych o parzystej długości z taką samą sumą pierwszej i drugiej połowy bitu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Teraz dowiedz się, na ile sposobów można skonstruować ciąg binarny o rozmiarze 2 * n, tak aby pierwsza i druga połowa miały tę samą liczbę…

Czytaj więcej

Maksymalny iloczyn narastającego podciągania

Opis problemu Problem „Maksymalny iloczyn rosnącego podciągu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć maksymalny produkt, jaki możesz osiągnąć, tak aby pomnożyć elementy rosnącego podciągu. Należy zauważyć, że nie jesteśmy…

Czytaj więcej

Translate »