K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin

Opis problemu K Najbliższych punktów do początku Rozwiązanie LeetCode – „K najbliższych punktów od początku” stwierdza, że ​​przy danej tablicy punktów współrzędne x i współrzędne y reprezentują współrzędne na płaszczyźnie XY. Musimy znaleźć k punktów najbliższych początku. Zauważ, że odległość między dwoma…

Czytaj więcej

Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Połącz k posortowanych list Rozwiązanie LeetCode – „Połącz k posortowanych list” stwierdza, że ​​podana jest tablica k połączonych list, gdzie każda połączona lista ma swoje wartości posortowane w kolejności rosnącej. Musimy połączyć wszystkie połączone listy w jedną połączoną listę i zwrócić ...

Czytaj więcej

Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II

Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode

Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów

Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. …

Czytaj więcej

Największy element w Array Leetcode Solutions

W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3…

Czytaj więcej

Szyfrować ciąg

Instrukcja problemu „Scramble String” Problem stwierdza, że ​​otrzymałeś dwa ciągi. Sprawdź, czy drugi ciąg jest zaszyfrowanym ciągiem pierwszego, czy nie? Objaśnienie Niech string s = „great” Reprezentacja s jako drzewo binarne przez rekurencyjne podzielenie go na dwa niepuste podciągi. Ten ciąg może być…

Czytaj więcej

Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego

Zadanie „Ciągi o zadanej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego” dostarcza nam dwie liczby całkowite m i n. Tutaj m to największa liczba, która może istnieć w sekwencji, an to liczba elementów, które muszą być obecne w…

Czytaj więcej

Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Problem „Tasuj 2n liczb całkowitych jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji” wymaga przetasowania wszystkich liczb w tablicy w taki sposób, aby liczby takie jak (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) zostaną przetasowane jak x0, y0,…

Czytaj więcej

Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy

Stwierdzenie problemu „Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz posortowaną tablicę o rozmiarze n, która jest obracana według jakiegoś indeksu. Znajdź minimalny element w tablicy. Przykład a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Wyjaśnienie: Jeśli uporządkujemy tablicę posortowaną…

Czytaj więcej

Translate »