Usuń duplikaty z rozwiązania Sorted Array II Leetcode

Stwierdzenie problemu: Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych z liczbami posortowanymi w kolejności niemalejącej, usuń niektóre duplikaty w miejscu, tak aby każdy unikalny element pojawiał się co najwyżej dwa razy. Względna kolejność elementów powinna być taka sama. Ponieważ w niektórych językach nie można zmienić długości tablicy, musisz zamiast tego mieć …

Czytaj więcej

Następna Permutacja Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Następna permutacja Rozwiązanie LeetCode – „Następna permutacja” stwierdza, że ​​podana jest tablica liczb całkowitych, która jest permutacją pierwszych n liczb naturalnych. Musimy znaleźć następną leksykograficznie najmniejszą permutację danej tablicy. Zamiennik musi znajdować się na miejscu i wykorzystywać tylko stałą dodatkową przestrzeń. …

Czytaj więcej

Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź…

Czytaj więcej

Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II

Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = ”aba” Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest…

Czytaj więcej

Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane są dwie tablice i musimy znaleźć przecięcie tych dwóch tablic i zwrócić wynikową tablicę. Każdy element wyniku powinien pojawić się tyle razy, ile jest pokazany w obu tablicach. Wynik może być w dowolnej kolejności. Przykład…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem

W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie nr 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są…

Czytaj więcej

Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę ciąg znaków, musimy określić, czy jest to palindrom, biorąc pod uwagę tylko znaki alfanumeryczne, tj. Tylko cyfry i alfabety. Musimy także ignorować przypadki w przypadku znaków alfabetu. Przykład „Człowiek, plan, kanał: Panama” prawda Wyjaśnienie: „AmanaplanacanalPanama” jest prawidłowym palindromem. „Ścigaj się samochodem”…

Czytaj więcej

Odwrotne samogłoski w rozwiązaniu z kodem kreskowym

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podany jest ciąg i musimy odwrócić tylko samogłoski tego ciągu. Przykład „hello” „holle” Wyjaśnienie: przed odwróceniem: „hello” po odwróceniu: „holle” „leetcode” „leotcede” Wyjaśnienie: Podejście 1 (przy użyciu stosu) Musimy tylko zamienić samogłoski obecne na wejściu…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Rotate List Leetcode

Problem Rozwiązanie Rotate List Leetcode dostarcza nam połączoną listę i liczbę całkowitą. Mamy obrócić połączoną listę w prawo o k miejsc. Jeśli więc obrócimy połączoną listę k miejsc w prawo, w każdym kroku bierzemy ostatni element z…

Czytaj więcej

Porównanie ciągów Backspace

W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe…

Czytaj więcej

Translate »