3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Two Sum Leetcode

W tym zadaniu musimy znaleźć parę dwóch różnych indeksów w posortowanej tablicy, których wartości sumują się do danego celu. Możemy założyć, że tablica ma tylko jedną parę liczb całkowitych, które sumują się do sumy docelowej. Zwróć uwagę, że tablica to…

Czytaj więcej

Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode

W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice, tak aby pierwsza tablica zawierała elementy…

Czytaj więcej

Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list

W zadaniu „Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list” podaliśmy K list, które są posortowane i tej samej wielkości N. Prosi o określenie najmniejszego zakresu zawierającego co najmniej element (y) z każdej z list K . Jeśli jest więcej niż jeden…

Czytaj więcej

Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie

Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki…

Czytaj więcej

Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode

Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1…

Czytaj więcej

Translate »