Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” stwierdza, że ​​podano korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] …

Czytaj więcej

Szukaj w rozwiązaniu Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

W tym zadaniu otrzymujemy binarne drzewo wyszukiwania i liczbę całkowitą. Musimy znaleźć adres węzła o wartości takiej samej jak podana liczba całkowita. Aby sprawdzić, musimy wydrukować przechodzenie przed zamówieniem poddrzewa, które ma ten węzeł jako katalog główny. Jezeli tam …

Czytaj więcej

Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

W tym problemie otrzymujemy węzeł główny drzewa wyszukiwania binarnego zawierający wartości całkowite i wartość całkowitą węzła, który musimy dodać do drzewa wyszukiwania binarnego i zwrócić jego strukturę. Po wstawieniu elementu do BST musimy wydrukować jego…

Czytaj więcej

Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego

Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo miało zrównoważoną wysokość. Zwróć uwagę, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone pod względem wysokości, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w…

Czytaj więcej

Znajdź przejście BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem

Opis problemu Problem „Znajdź przechodzenie BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem” stwierdza, że ​​masz dane przeszukiwanie binarnego drzewa wyszukiwania przed zamówieniem. Następnie, korzystając z podanych danych wejściowych, znajdź przechodzenie po zamówieniu. Przykładowa sekwencja przechodzenia przed zamówieniem: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2…

Czytaj więcej

Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym

Opis problemu Problem wymaga znalezienia „Następcy w kolejności węzła w drzewie binarnym”. Następca w kolejności węzła to węzeł w drzewie binarnym, który występuje po danym węźle w przechodzeniu w kolejności w danym drzewie binarnym. Przykład Inorder następcą liczby 6 jest 4…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego

Problem „Sprawdź, czy dana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem binarnego drzewa wyszukiwania” oznacza, że ​​otrzymujesz sekwencję przechodzenia przed zamówieniem. Rozważ teraz tę sekwencję i dowiedz się, czy ta sekwencja może reprezentować drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie? Oczekiwana złożoność czasowa rozwiązania to…

Czytaj więcej

Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa

Red Black Tree to samobalansujące drzewo binarne. W tym drzewie każdy węzeł jest albo czerwonym, albo czarnym. W tym czerwono-czarnym wprowadzeniu do drzewa postaramy się omówić wszystkie jego podstawowe właściwości. Właściwości drzewa czerwono-czarnego Każdy węzeł jest reprezentowany jako czerwony lub czarny. …

Czytaj więcej

Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego

Opis problemu Problem „Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego” prosi nas o zaimplementowanie operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego. Funkcja usuwania odnosi się do funkcji usuwania węzła z podanym kluczem / danymi. Przykładowy węzeł wejściowy do usunięcia = 5 Podejście wyjściowe dla operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego, więc…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego

Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I korzystając z przechodzenia poziomu drzewa. Musimy skutecznie sprawdzić, czy kolejność poziomów…

Czytaj więcej

Translate »