Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego

Opis problemu Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – „Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego” podaje korzeń drzewa binarnego i dwa węzły drzewa. Musimy znaleźć najniższego wspólnego przodka tych dwóch węzłów. Najniższy wspólny…

Czytaj więcej

Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła

Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego…

Czytaj więcej

Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu

Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w …

Czytaj więcej

Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” stwierdza, że ​​podano korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego

Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: …

Czytaj więcej

Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane jest drzewo binarne wraz z jego korzeniem. Węzeł X w drzewie jest nazywany dobrym, jeśli na ścieżce od korzenia do X nie ma węzłów o wartości większej niż X. Musimy zwrócić liczbę dobrych węzłów w…

Czytaj więcej

Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu W zadaniu podane jest drzewo binarne i musimy znaleźć maksymalną głębokość tego drzewa. Maksymalna głębokość drzewa binarnego to liczba węzłów wzdłuż najdłuższej ścieżki od węzła głównego do najdalszego węzła liścia. Przykład 3 /…

Czytaj więcej

Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego

W tym zadaniu musimy znaleźć długość najkrótszej ścieżki od korzenia do dowolnego liścia w danym drzewie binarnym. Zwróć uwagę, że „długość ścieżki” oznacza tutaj liczbę węzłów od węzła głównego do węzła liścia. Ta długość jest nazywana minimalną…

Czytaj więcej

Translate »