Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego

Opis problemu Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – „Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego” podaje korzeń drzewa binarnego i dwa węzły drzewa. Musimy znaleźć najniższego wspólnego przodka tych dwóch węzłów. Najniższy wspólny…

Czytaj więcej

Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła

Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego…

Czytaj więcej

Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu

Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w …

Czytaj więcej

Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” stwierdza, że ​​podano korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego

Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: …

Czytaj więcej

Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions

Podane jest drzewo binarne i liczba całkowita K. Naszym celem jest zwrócenie, czy w drzewie istnieje ścieżka od korzenia do liścia, tak aby jej suma była równa docelowej-K. Suma ścieżki to suma wszystkich węzłów, które na niej leżą. 2 / \…

Czytaj więcej

Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode

Problem Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo wyszukiwania binarnego. I musisz znaleźć minimalną różnicę w całym BST. Musisz więc znaleźć minimalną bezwzględną różnicę między dowolnymi dwoma węzłami w BST. BST…

Czytaj więcej

Minimalna różnica bezwzględna w rozwiązaniu BST Leetcode

Problem Minimalna bezwzględna różnica w rozwiązaniu BST Leetcode stwierdza, że ​​otrzymujesz binarne drzewo wyszukiwania. I musisz znaleźć minimalną bezwzględną różnicę w całym BST. BST lub binarne drzewo wyszukiwania to nic innego jak drzewo z kilkoma węzłami, które następują…

Czytaj więcej

Translate »