Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II

Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = ”aba” Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest…

Czytaj więcej

Największy numer rozwiązania Leetcode

Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić…

Czytaj więcej

Podziel łańcuch na zrównoważone struny rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy ciąg znaków zawierający tylko „R” i „L”. Nazywamy strunę zbalansowaną, jeśli ma taką samą liczbę „R” i „L”. Możemy podzielić dany ciąg na rozłączne podciągi. Celem jest znalezienie maksymalnej możliwej liczby…

Czytaj więcej

Minimalne wymiany, aby uzyskać równe rozwiązanie dla ciągów znaków Leetcode

Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwa ciągi s1 i s2 o równej długości, składające się tylko z liter „x” i „y”. możesz zamienić dowolne dwa znaki należące do różnych ciągów, Twoim zadaniem jest wyrównać oba te znaki. zwraca minimalną liczbę swapów wymaganych do zrównania obu ciągów…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy ciąg może zepsuć inne rozwiązanie kodu Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymaliśmy dwa ciągi s1 i s2 o tej samej wielkości. Sprawdź, czy jakaś permutacja łańcucha s1 może przerwać jakąś permutację łańcucha s2 lub odwrotnie. Innymi słowy, s2 może złamać s1 lub odwrotnie. Ciąg x może przerwać ciąg y (oba…

Czytaj więcej

Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma różnymi ciągami. Celem jest sprawdzenie, czy pierwsza struna jest podciągiem drugiej. Przykłady pierwszy ciąg = „abc” drugi ciąg = „mnagbcd” prawda pierwszy ciąg = „burger” drugi ciąg = „domina” fałsz Podejście (rekurencyjne) To proste…

Czytaj więcej

Przypisz rozwiązanie Leetcode dla plików cookie

Problem Przypisywanie plików cookie Leetcode Solution udostępnia dwie tablice. Jedna z tablic reprezentuje rozmiar ciasteczek, a druga przedstawia zachłanność dzieci. Problem polega na tym, że jesteś rodzicem dzieci i chcesz, aby maksymalna liczba dzieci była zadowolona. …

Czytaj więcej

Butelki na wodę Leetcode Solution

Sformułowanie problemu W zadaniu „Butelki na wodę” otrzymujemy dwie wartości, a mianowicie „numBottle”, który będzie przechowywać całkowitą liczbę pełnych butelek na wodę oraz „numExchange”, który będzie przechowywać całkowitą liczbę pustych butelek na wodę, które możemy jednorazowo wymienić i otrzymać pełną butelkę wody. Po …

Czytaj więcej

Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II

Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie akcji II” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danej akcji w danym dniu. Definicja transakcji polega na zakupie jednej akcji i sprzedaży tej jednej akcji…

Czytaj więcej

Translate »