Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu

Problem „Sortowanie przy użyciu trywialnej funkcji skrótu” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy za pomocą funkcji Trivial Hash. Przykład arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Czytaj więcej

Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu

Problem „Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu” mówi, że masz tablicę składającą się z n liczb całkowitych. Instrukcja problemu polega na znalezieniu zduplikowanych elementów, jeśli występują w tablicy. Jeśli taki element nie istnieje, zwraca -1. Przykład […

Czytaj więcej

Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list

Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” mówi, że masz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. …

Czytaj więcej

Usuń węzeł z połączonej listy bez wskaźnika głównego

Opis problemu Problem „Usuń węzeł z połączonej listy bez wskaźnika głównego” stwierdza, że ​​masz połączoną listę z niektórymi węzłami. Teraz chcesz usunąć węzeł, ale nie masz jego adresu węzła nadrzędnego. Więc usuń ten węzeł. Przykład 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 Węzeł do usunięcia: 4 2-> 3-> 5-> 6-> 7…

Czytaj więcej

Translate »