Maksymalna suma par z określoną różnicą

Zadanie „Maksymalna suma par z określoną różnicą” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą K. Następnie zostajemy poproszeni o znalezienie maksymalnej sumy par niezależnych. Możemy sparować dwie liczby całkowite, jeśli mają one bezwzględną różnicę mniejszą niż K.…

Czytaj więcej

Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy

Załóżmy, że podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Liczba par indeksów o równych elementach w tablicy” wymaga znalezienia liczby par indeksów (i, j) w taki sposób, że arr [i] = arr [j] i i nie jest równe j . Przykład arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pary objaśnień…

Czytaj więcej

Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej

Problem „Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej” mówi, że otrzymujesz tablicę. Ta tablica wejściowa reprezentuje drzewo binarne. Teraz musisz skonstruować drzewo binarne na podstawie tej tablicy wejściowej. Tablica przechowuje indeks węzła nadrzędnego w każdym indeksie. …

Czytaj więcej

Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej

Problem „Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej” mówi, że masz dwie tablice. Tablice składają się ze wszystkich liczb całkowitych. Musisz znaleźć liczby, które nie będą obecne w drugiej tablicy, ale będą obecne w pierwszej tablicy. Przykład…

Czytaj więcej

Przekraczanie granic drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu Problem „Przechodzenie przez granice drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz wydrukować widok granic drzewa binarnego. Tutaj przechodzenie po granicach oznacza, że ​​wszystkie węzły są pokazane jako granice drzewa. Węzły są widoczne z…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie

Problem „Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie” mówi, że musimy sprawdzić, czy w danej tablicy nieuporządkowanej w zakresie k nie ma duplikatów. Tutaj wartość k jest mniejsza niż podana tablica. Przykłady K = 3 arr [] =…

Czytaj więcej

Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony

Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj prawy widok drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz znaleźć właściwy widok tego drzewa. Tutaj prawy widok drzewa binarnego oznacza wydrukowanie sekwencji tak, jak wygląda drzewo, gdy spojrzy się z…

Czytaj więcej

Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list

Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” mówi, że masz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. …

Czytaj więcej

Translate »