Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami

Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w…

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład…

Czytaj więcej

k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji

Problem „k-ten brakujący element w kolejności rosnącej, którego nie ma w danej sekwencji” mówi, że otrzymujesz dwie tablice. Jedna z nich jest ułożona w porządku rosnącym, a druga normalna tablica nieposortowana o numerze k. Znajdź k-ty brakujący element, którego nie ma w normalnym…

Czytaj więcej

Ścieżka z maksymalną średnią wartością

Opis problemu Problem „Ścieżka z maksymalną wartością średnią” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę 2D lub macierz liczb całkowitych. Teraz pomyśl, że stoisz w lewej górnej komórce i musisz dotrzeć do prawego dolnego rogu. Aby dotrzeć do celu, musisz poruszać się w…

Czytaj więcej

Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode

Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1…

Czytaj więcej

Produkty zakresów w tablicy

Opis problemu Problem „Iloczyn zakresów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych składającą się z liczb z zakresu od 1 do n i q liczby zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie produktu w podanym zakresie pod…

Czytaj więcej

Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę

Instrukcja problemu Otrzymujesz dwie tablice liczb całkowitych arr1 [] i arr2 []. Problem „Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę” wymaga sortowania pierwszej tablicy według drugiej tablicy, tak aby liczby w pierwszej tablicy były względnie posortowane ze wszystkich…

Czytaj więcej

Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Tablicę tę należy traktować jako tablicę kołową. Ostatnia wartość tablicy zostanie połączona z pierwszą tablicą, an ⇒ a1. Zadanie „Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej” wymaga znalezienia maksymalnej…

Czytaj więcej

Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna długość podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami jako 0 lub 1” wymaga ustalenia maksymalnej długości podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami nie powinna być inna niż 0 lub 1. Przykład arr [] = {1,…

Czytaj więcej

Translate »