Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie

Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = [„flower”, „flow”, „flight”] Wyjście: „fl” Wyjaśnienie: „fl” to najdłuższy …

Czytaj więcej

Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w …

Czytaj więcej

Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D nxn reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: …

Czytaj więcej

Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w…

Czytaj więcej

Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode – „Pokoje konferencyjne II” stwierdzają, że otrzymujesz tablicę przedziałów czasowych spotkań „interwałów”, gdzie „interwały[i] = [ początek[i], koniec[i]]”, zwracają wymagana minimalna liczba sal konferencyjnych. Przykład: interwały = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Wyjaśnienie: Spotkanie jedno można zrobić…

Czytaj więcej

Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Suma podtablicy równa się K Rozwiązanie LeetCode – „Suma podtablicy równa się K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych „liczby” i liczbę całkowitą „k”, zwróć całkowitą liczbę ciągłych podtablic, których suma jest równa „k”. Przykład: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Wyjaśnienie: Istnieje …

Czytaj więcej

Przekątna drzewa binarnego

Sformułowanie problemu Problem „Przekątne przechodzenie po przekątnej drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przekątną widok dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo z prawego górnego rogu. Widoczne dla nas węzły to przekątna…

Czytaj więcej

Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie

Opis problemu Problem „Zapytania o GCD wszystkich liczb z tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie” stwierdza, że ​​otrzymasz tablicę liczb całkowitych i odpowiednią liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera liczbę lewą i prawą. Opis problemu zawiera prośbę o sprawdzenie…

Czytaj więcej

Translate »