Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte…

Czytaj więcej

Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Przechowywanie wartości klucza i wartości opartej na czasie Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj strukturę danych opartą na czasie, która może przechowywać wiele wartości dla tego samego klucza z różnymi znacznikami czasu i pobierać wartość klucza o określonej sygnaturze czasowej. Zaimplementuj klasę TimeMap: TimeMap() Inicjuje obiekt struktury danych. void set(Klucz String, String …

Czytaj więcej

Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w systemie chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). …

Czytaj więcej

Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode

Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] to cena danego towaru w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając…

Czytaj więcej

Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode

W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice, tak aby pierwsza tablica zawierała elementy…

Czytaj więcej

Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne i dwa węzły. Teraz musisz znaleźć minimalną odległość między tymi dwoma węzłami. Przykład // Drzewo jest pokazane na obrazku nad węzłem 1…

Czytaj więcej

Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci

Problem „Sprawdź palindrom po każdym zapytaniu o zamianę znaku” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że otrzymałeś ciąg znaków i nie. zapytań, każde zapytanie ma dwie całkowite wartości wejściowe, takie jak i1 i i2 oraz jedno wejście znakowe o nazwie „ch”. Opis problemu prosi o zmianę wartości w i1 i…

Czytaj więcej

Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy

Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4…

Czytaj więcej

Translate »