Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź…

Czytaj więcej

Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, …, n] w …

Czytaj więcej

Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli…

Czytaj więcej

Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n – 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Dane wejściowe 1: nums = [1, 2, 3] Dane wyjściowe: …

Czytaj więcej

Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: …

Czytaj więcej

Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU

Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do …

Czytaj więcej

Ciągły szyk

Biorąc pod uwagę tablicę składającą się tylko z liczb 0 i 1. Musimy znaleźć długość najdłuższej ciągłej podtablicy składającej się równo z o i jedynek. Przykład Wejście arr = [1] Wyjście 0,1,0,1,0,0,1 Objaśnienie Najdłuższa ciągła podtablica jest zaznaczona na czerwono [6] i jej długość jest 0,1,0,1,0,0,1. Zestaw algorytmów…

Czytaj więcej

Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II

Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie akcji II” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danej akcji w danym dniu. Definicja transakcji polega na zakupie jednej akcji i sprzedaży tej jednej akcji…

Czytaj więcej

Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym

Opis problemu Problem wymaga znalezienia „Następcy w kolejności węzła w drzewie binarnym”. Następca w kolejności węzła to węzeł w drzewie binarnym, który występuje po danym węźle w przechodzeniu w kolejności w danym drzewie binarnym. Przykład Inorder następcą liczby 6 jest 4…

Czytaj więcej

Translate »