Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie

Problem „Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie” mówi, że musimy sprawdzić, czy w danej tablicy nieuporządkowanej w zakresie k nie ma duplikatów. Tutaj wartość k jest mniejsza niż podana tablica. Przykłady K = 3 arr [] =…

Czytaj więcej

Maksymalny iloczyn narastającego podciągania

Opis problemu Problem „Maksymalny iloczyn rosnącego podciągu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć maksymalny produkt, jaki możesz osiągnąć, tak aby pomnożyć elementy rosnącego podciągu. Należy zauważyć, że nie jesteśmy…

Czytaj więcej

Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa

Stwierdzenie problemu Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa (liczba pierwsza NSW) to nic innego jak liczba pierwsza, którą można przedstawić w określonej postaci, biorąc pod uwagę następujący wzór: Musimy więc znaleźć n-tą liczbę pierwszą NSW. Przykład n = 3 7 Wyjaśnienie S0 = 1, S1 = 1, S2 = 2 * S1 + S0…

Czytaj więcej

Współczynnik dwumianowy

Stwierdzenie problemu Znajdź dwumianowy współczynnik dla danej wartości n i k. „W matematyce współczynniki dwumianu to dodatnie liczby całkowite, które występują jako współczynniki w twierdzeniu dwumianowym. Zwykle współczynnik dwumianowy jest indeksowany przez parę liczb całkowitych n ≥ k ≥ 0 i jest zapisywany jako ”- cytowany z Wikipedii. Przykład n = 5, k…

Czytaj więcej

Translate »