Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego

Opis problemu Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – „Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego” podaje korzeń drzewa binarnego i dwa węzły drzewa. Musimy znaleźć najniższego wspólnego przodka tych dwóch węzłów. Najniższy wspólny…

Czytaj więcej

Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła

Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego…

Czytaj więcej

Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu

Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w …

Czytaj więcej

Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa…

Czytaj więcej

Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego

Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” stwierdza, że ​​podano korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego

Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: …

Czytaj więcej

Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions

Podane jest drzewo binarne i liczba całkowita K. Naszym celem jest zwrócenie, czy w drzewie istnieje ścieżka od korzenia do liścia, tak aby jej suma była równa docelowej-K. Suma ścieżki to suma wszystkich węzłów, które na niej leżą. 2 / \…

Czytaj więcej

Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane jest drzewo binarne wraz z jego korzeniem. Węzeł X w drzewie jest nazywany dobrym, jeśli na ścieżce od korzenia do X nie ma węzłów o wartości większej niż X. Musimy zwrócić liczbę dobrych węzłów w…

Czytaj więcej

Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego

W tym zadaniu otrzymujemy drzewo N-arowe, to znaczy drzewo, które pozwala węzłom mieć więcej niż dwoje dzieci. Musimy znaleźć głębokość liścia najbardziej oddalonego od korzenia drzewa. Nazywa się to maksymalną głębokością. Zwróć uwagę, że głębokość ścieżki…

Czytaj więcej

Translate »