Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode

Stwierdzenie problemu : Konkatenacja tablicy LeetCode Rozwiązanie – mając tablicę liczb całkowitych num o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [1,2,1] Dane wyjściowe: [1,2,1,1,2,1] Wyjaśnienie: Tablica …

Czytaj więcej

Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n – 1) + F(n …

Czytaj więcej

Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie

Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = [„flower”, „flow”, „flight”] Wyjście: „fl” Wyjaśnienie: „fl” to najdłuższy …

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode

Stwierdzenie problemu Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych z indeksem 0 nums o rozmiarze n, znajdź maksymalną różnicę między nums[i] i nums[j] (tj. nums[j] – nums[i]), tak, że 0 <= i < j < n i liczebność[i] <liczba[j]. Zwróć maksymalną różnicę. Jeśli takie i i j nie istnieją, zwróć -1. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [7,1,5,4] Dane wyjściowe: 4 Wyjaśnienie: Występuje maksymalna różnica …

Czytaj więcej

Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II

Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = ”aba” Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest…

Czytaj więcej

Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: s = „Weźmy LeetCode…

Czytaj więcej

Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head …

Czytaj więcej

Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte…

Czytaj więcej

Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający 0 i 1, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w …

Czytaj więcej

Translate »